Wide Alarm Solution
Ett överordnat system för larmhantering,informationshantering,
meddelandehantering
 och talstyrning som integrerar ett stort antal olika larmsystem och larmpresentations teknologier.

WAS- erbjuder en säker larmhanteringsplattform för distribution av larm.
Ett effektivt teknologi som integrerar olika system på ett sätt som förbättrar prioritet och säkerhet som i sin tur underlättar för användaren att fokusera och hantera olik typer av larm/meddelande.

Plattformen är genomtänkt och anpassad för att användaren själv ska kunna hantera och inte minst styra systemet som effektiviserar tid och kostnader som är avgörande i dagens samhälle.

Konkreta egenskaper för WAS:

  • Loggning av händelser i real tid.
  • Möjlighet för statistik utskrift med exakt månad,vecka,dag,tim,minuter, var och vilken typ av händelse.
  • Styrning av sammankopplingar Hantering av larm till olika typer av mottagare m.fl.
loading...