Hjälpmedels produkter

Här hittar ni de vanligaste förekomna hjälpmedelsprodukter inom vårdboende och för personer i behov av anpassade hjälpmedel.
 

FTS AB har långvarig branschkännedom inom hjälpmedels produkter, ju med det har vi även möjligheten att ta fram specifika hjälpmedel för specifika personer som behöver anpassade hjälpmedel för att underlätta vardagen.
 
loading...