Trygghetslarm för vård och omsog

Vårt systemutbud bygger på att kunden alltid ska ha möjligheter för förändring och uppgradering för framtida anpassningar.

  • Vi strävar ständigt till att avancerade teknik/lösningar ska vara kundanpassade och användarvänliga.
  • Hög driftsäkerhet
  • Redundant säkerhetslösningar
  • Hanterbar information
  • Uppgraderbar systemlösning