Detta dokument beskriver ett trygghetslarmssystem där särskild vikt lagts vid bland andra nedanstående kriterier.
 

Integritet och bra boendemiljö
​larm ska behandlas med diskretion och levereras till personalen, inte visas för alla på stora displayer. 
Flexibilitet
Systemet ska vara anpassat för verksamheten och löpande kunna anpassas till förändringar i verksamheten. 

Säkerhet
Systemets delar ska övervakas automatiskt så att fel kan avhjälpas innan de orsakar incidenter.

Öppenhet
Systemlösningen ska inte automatiskt leda till vertikal inlåsning, utan det ska vara möjligt att integrera produkter och lösningar från olika leverantörer.
Uppgraderingsavtal
Med uppgraderingsavtalet får man tillgång till de förbättringar som hela tiden görs. Här nedan följer ett urval av de nyheter som är planerade att införas under året:
  • Rapport för att se hur vårdtid och svarstid samvarierar över tiden, vilket ger ett mått på hur väl personalstyrkan är anpassad till vårdtyngden.
  • Automatisk backup-tjänst som ser till att lagra en kopia på alla loggade data och hela systemets konfiguration på våra säkra servrar, 30 meter ner i urberget under Stockholm.
  • Förbättrad övervakning av larmservern, så att larm fås i personalens mobiltelefoner och till tekniker via e-post vid driftstörningar. (Idag visas larm i displayer)
  • Förbättrat användargränssnitt i mobilapplikationen vid användning av interaktiva funktioner (t.ex. kvittens från mobilen).
Kunder med uppgraderingsavtal får även tillgång till de flesta nya rapporter och specialfunktioner som utvecklas på beställning.