Lägenhetsutrustning

Varje lägenhet utrustas med en lägenhetsapparat med röd och grön knapp. Den röda knappen kan brukaren använda för att kalla på hjälp.
Personalen använder den gröna knappen för att närvaromarkera rummet och kvittera larm. Medan rummet är närvaromarkerat kan personalen kalla på assistans från annan personal genom att trycka på den röda knappen
(sk. assistanslarm).

En röd indikator på lägenhetsapparaten lyser när ett larm har avgetts från rummet. En grön indikator lyser när rummet är närvaromarkerat.
 

Rumsenheter

Anropsapparater

Till rumsenheterna kan olika trådbundna anropsapparater anslutas.

Systemöversikt