Trådlösalarm sändare/mottagare

Här presenterar vi hög prestanda trådlösa sändare/mottagare från utvalda leverantörer.
Dessa sändare fungerar som stand-alon larmgivare eller kan också ingå
i stora systemlösningar.
Några exempel.

  • Vårdboende som trygghetslarm
  • LSS-boende
  • Sjukhus
  •  Inom psykiatrimottagning som överfall/bråklarm m.fl.

Samtliga sändare/mottagare är godkända av gällande normer och regler 

Kontakta oss här för mer information om en specifik produkt.